About / Hakkımızda

As Syrian refugees’ migration experience in Turkey sways between transience and permanence, the culture of coexistence can only occur with the refugees and the locals getting to know one another. Like any cultural/artistic production, music provides a fertile ground for this interaction.

Sounds beyond Border Interview Series strive to understand Syrian musicians’ experience of migration through music. As a response to homogenizing and exclusionary perspectives, the Series aim to draw attention to the refugees’ talents and practices, the diversity they bring to our geography and the possibilities of a common cultural world.

Interviews: Evrim Hikmet Ogut 

Video: Umut Sulun

Special thanks to Friedrich Naumann Foundation – Turkey for their support.

————————————–

Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki göç deneyimleri geçicilik ve kalıcılık arasında salınırken, birlikte yaşama kültürünün oluşması, öncelikle, mültecilerin ve yerel halkların birbirlerini tanımaları ile mümkün. Her türlü kültürel/sanatsal üretim gibi, müzik bu tanışıklık için uygun bir zemin oluşturmakta.

Sınırın Ötesinden Sesler video röportaj serisi, Suriyeli müzisyenlerin göç deneyimlerini müzik üzerinden anlamaya çalışıyor. Seri, dışlayıcı, tektipleştirici bakışa karşı, mültecilerin yeteneklerine, birikimlerine, yaşadığımız coğrafyaya taşıdıkları zenginliğe ve ortak bir kültürel dünyanın imkanlarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Röportajlar: Evrim Hikmet Öğüt

Video: Umut Sülün

Destekleri için teşekkürler Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi